A könyvfilmeké a jövő?

A Magvető könyvei a prae.hu Jövőnéző pályázatán

A könyvtrailerek versenyére sok szinopszis érkezett a kiadói kötetekről. A Magvető Kiadó három kötettel pályázott: Mariam Petroszjan: Abban a házban, Rubin Szilárd: Aprószentek, Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke.


Augusztus 21-éig várják a pályaműveket.


További információ a pályázatról itt!

line

Mariam Petroszjan: Abban a házban

Mariam Petroszjan regényének főszereplője egy titokzatos és saját törvényekkel bíró Ház, amelyet gyerekek laknak: olyan gyerekek, akiket a kinti világban fogyatékkal élő vagy beteg gyerekeknek neveznek, és akiket a Ház nem csak megvéd ettől a kinti világtól, de el is különíti őket – ám nem csupán a külvilágtól, de gyakran egymástól is. A Háznak ugyanis saját belső törvényei vannak: különböző csoportokba tartoznak például a tolószékes gyerekek és a járni tudók, különböző falkákat alkotnak az egymás közelségében élők, falkavezérek irányítják a gyerekeket, akik a Házba kerülésük után új neveket kapnak, és ezek a nevek fogják meghatározni a benti életüket. A Ház gyerekek alkotta, de szinte önállóvá váló szabályai egyszerre teszik lehetővé a Házban való életet és szorítják azt merev korlátok közé. Nem véletlen, hogy a Ház történetében így a nevelők csak homályos mellékszereplők, és hogy a gyerekek számára ugyanazt jelenti, ha valaki meghal, mintha csak a kinti világba távozik.
Petroszjan kötete – a kortárs orosz irodalom nem csupán terjedelmében, de vállalásában is jelentős alkotása – egy sajátos atmoszférájú, világszerű, letehetetlenül olvasmányos nagyregény, amelynek szereplői könnyen az ismerőseinkké válhatnak. Figyelhetjük, hogy milyen határátlépésekkel jár a tolószékes Bagós új csoportba kerülése, és hogy hogyan ismeri ki magát a Ház törvényei között Szöcske, a kar nélküli kisfiú vagy azt, hogy a diákok között legendássá váló nevelő, Ralph miként próbálja megfejteni a gyerekek zárt világát. A Házat lakó kicsik és nagyok, újoncok és felsősök zárt közegét olyan plasztikusan ábrázolja a könyv, hogy az olvasó maga is ismerője lesz a lakók vágyainak és félelmeinek. A fogyatékosság maga nem témája a regénynek, noha a különbözőség, a másság kezelésének stratégiái igen: a kegyetlen háborúk és a társasági feszültségek épp úgy megjelennek a könyv lapjain, mint a szolidaritás és az elfogadás megható jelenetei.Részlet a kötetből


A bagós – A sportcipő előnyei

A piros futócipővel kezdődött az egész. A táskám fenekén találtam. A személyes holmik tárolására rendszeresített táskában. Így hívják. Csak éppen semmiféle személyes holmi nincs benne soha. Két dörzstörölköző, egy köteg zsebkendő, piszkos fehérnemű. Mint mindenkinek. Az összes táska, törölköző, zokni és alsónadrág egyforma, hogy senkinek se legyen oka sértődésre.
A futócipőre véletlenül akadtam rá, rég megfeledkeztem róla. Régi ajándék, már arra sem emlékszem, kitől, még az előző életemből. Élénkpiros cipő, nyalókaszerű csíkos talppal, fényes tasakban. Felszakítottam a csomagolópapírt, megsimogattam a tűzpiros zsinórt, és gyorsan cipőt váltottam. A lábam furcsa lett. Szokatlanul járóképesnek látszott. El is felejtettem, hogy ilyen is lehet.
Azon a napon, órák után a Dzsinn félrehívott, és azt mondta, nem tetszik neki, ahogy viselkedem. A futócipőmre mutatott, és rám parancsolt, hogy vegyem le.

A részlet folytatásához kattintson ide!

line

Rubin Szilárd: Aprószentek

1953 októbere és 1954 augusztusa között öt lány tűnt el Törökszentmiklóson, a legfiatalabb tizenegy, a legidősebb tizenhét éves volt. Az eset az ötvenes évek bizonytalan légkörében (fél esztendő telt el Sztálin halála óta) sajátos visszhangot vet. Különféle pletykák kapnak lábra: az eltűnések háttereként fölbukkan a zsidó vérvád, a szovjet katonák, illetve a városon áthaladó idegen autósok közreműködése. Augusztus 17-én – a Rákosi-korszakban példátlan módon – spontán tömegtüntetésre kerül sor, mert elterjed a hír, hogy kézre kerítették a tetteseket. 1954. szeptember 2-án egy huszonegy éves nő gyilkossági kísérlet miatt feljelentést tesz a húszéves Jancsó Ladányi Piroska ellen. A házkutatás során előkerülnek az eltűnt gyerekek ruhái, és a tornác alatti, használaton kívüli kútban megtalálják a holttesteket. Jancsó Piroskát 1954 őszén halálra ítélik előre megfontolt szándékkal, aljas indokból – ez a kitétel itt kéjgyilkosságot takar – és különös kegyetlenséggel elkövetett öt rendbeli emberölés, egy rendbeli emberölési kísérlet, öt rendbeli rablás és egy rendbeli lopás bűntettéért. Anyját, Jancsó Borbálát bűnrészesnek találják és három év börtönnel büntetik. Az ítélet ellen az ügyész föllebbez, és a Legfelsőbb Bíróság ezt követÀ?en – a saját lánya tanúvallomása alapján – halálra ítéli Jancsó Borbálát; az ítéletet az Elnöki Tanács később életfogytiglani börtönre változtatja.

A szinopszis folytatásához kattintson ide!Részlet a kötetből

Törökszentmiklós a hatvanas évek derekán huszonnégyezer lakosú járási székhely Szolnok megyében, az első mezőváros, ahol a budapest-debreceni gyors a Tiszán túl megáll. Jellege szerint óriás falu, kisvárosias portái a helységet átszelő 4-es főutat szegélyezik. Ez a főutca, ahol a maharadzsák elefántistállóinak méltóságával terpeszkedő Tanácsház, az egykori Almásy-kúria áll.
A főúttól jobbra öt párhuzamos, nyílegyenes, hat kilométer hosszú utca, gödörré roskadt testük: mint egy-egy kiásott tömegsír. Itt csap meg a helység atmoszférája: a telepesfalvak ridegsége és a hódoltsági kushadáshoz idomult házőrzőkutyák csendje.
Az öt mogorva dűlő koronként változó, az épp regnáló hatalmat szolgáló neve csak hivatalosan használatos, a helybeliek egymás közt s élőszóval a hajdani inzsellér által a helység tervrajzára írt számmal jelölik őket; autó még az ötvenes években is csak nyáron tudott végighajtani rajtuk a sárhullámok taraján sarjadt füvön.

A részlet folytatásához kattintson ide!
line

Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke – Magyar mesék

A nép forog, az alaptörvény pihen

,,Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy mán szabad választások keretibe kitakarodtak a magyarok fődjirűl a tatárok, oszt I. Fülkefor lett a kerál. Vót es öröm, vígan zakatót a Nemzeti Együttműködés Rendszere, Rolex karóra se jobban. Még pár bakarasz, pár csipisz iramodás, oszt eppoly jó lesz minékünk, mint Kádár apánk alatt az annóba, teprenkedett a nép, mer mind azt látta a keráli tévébe, hogy siker hág sikerre, sarkalat sarkalatra, és kalap. Rendes, istenfélő magyar nép vót, nem úgy, mint az előző, emmán tutta, hogy csak az lessz, ami bé vagyon ígérve, megszorítás penig nem vót, amíg meg nem haltak."

Ez a könyv az első évet, az első 53 írást tartalmazza abból a sorozatból, amit 2011 áprilisában kezdtem el írni az Élet és Irodalom Páratlan oldalán, Magyar mesék címmel. Ezek természetesen álmesék, a népmese bizonyos elemeit, nyelvét imitáló teherbíró kisformák, abszurdok a rögvaló abszurditásáról, hazanzák, glosszák a helyzet margójára. Okom bőven volt rájuk, célom velük csak annyiban, hogy egy hagyományos, mégis szabad műformába „becsatornázzam” az írói, állampolgári köz-érzetemet.

- Parti Nagy Lajos -Részletek a kötetből

Két disszidens

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy a legszebb filmgyári tornyoskalács, a magyar parlament ódalábul egy éccaka eltűnt a József Attila köztulajdonba álló szobra. Mán úgy értvel, hogy a dógozó nép okos gyülekezetié vót, azki pont aluvott a fülkéjibe. Hanem a kerál ellenbe kisasolt az ablakon, oszt látta, hogy nincs ott a delikvencs, kivel penig nagy tervek vótak születőbe. Azon mód békurjantotta az ő Szijjártóját, aki mán jöttibe megírta a szóvit, eppcsak bele köllött patténtani az esetet. Ekkó a kerálnak dermeteg gondolata támatt, s mán szaladtak es az északi szárnyhó, ahun ki se köllött nízzenek, tutták, hogy sehun a Károlyi geróf.

A részlet folytatásához kattintson ide!

A bocskaivarrógép

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy a magyarok istene eccőcsak kapott egy pipec varrógépöt, hogy készíccsen valami áncúgot az életvitelszerűen, sőt visszaesőként fázó magyarokra odalenn. Nízegette, bürrögtette a kitörő örömibe, de elállíthatta a küs programozását, mer höccent eggyet a Singer, s onnantó nem varrt mást, csak bocskait. De ám zsinórdíszes gombulóval, kézi paszomántval, s duplakükköst, kettő-, sőt háromkunkorost, ahogy mán Árpád apánk es hordotta vót a gimnázijomban a Kormányzó Őfőméltósága látogatásakor. No, ezt a szabólegénységöt ügön élveszte a magyarok istene, el es kezdte angró készitteni a bocskaikot.

A részlet folytatásához kattintson ide!

Az Sz. család

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy Kará­ cson estéjin, mikó az Sz. család letelepedött a magyarok karácsonyfája alá, gömbölödni kezdett Cse­ pel fölött a Kaszahugy, akkoracska lött, mint eggy le­ vesestál. A vót vasmű felett átalbucskázott a fokán, s megindútt északnak. Ragyogott, akar a Szentkorona, vonkotta maga után az üstöklő palástját. Evvel izente a csordapásztoroknak, kik a tecsós barmaikot őrözték szerte a mezőn, hogy gyertek utánnam, hékák. Azok meg mentek százszám, hogyne mentek vón, ha buli vót, csak jobb télüdőn mentibe dermedezni, mint álltába. Hév nem járt, de nem vót ott messzire semmi, hanem közel, mer közbe csöndes kis forraltborrá változott átal a Duna, s kotyogott föl­le igény szerént.

A részlet folytatásához kattintson ide!


line

Kövessen bennünket:

line

Sajtókapcsolat


Tegyi Timea
Magvető Kiadó

Tel: (+36-1) 235-5027
Mobil: (+36-30) 984-6796
Mobil: (+36-20) 382-2657
E-mail: tegyi.timea@lira.hu

line

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert Ön a Líra Könyv Zrt. központi adatbázisában szerepel. Amennyiben le szeretne iratkozni hírlevelünkről, azt itt teheti meg.

Kiadó: A Magvető Kiadó igazgatója
Sajtókapcsolat: Tegyi Timea
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel: (+36/1) 235-5020
Web: www.magveto.hu